Hakkımızda

SiS İstasyon Teknolojileri ulusal ve uluslararası akaryakıt sektörüne teknolojik ve ekonomik çözümler sunmak amacıyla kurulmuştur.

Sektördeki lider dağıtım şirketleri ile uzun yıllar çalışarak tecrübe ve birikim edinmiş ekibimiz ile başta petrol şirketleri olmak üzere homebase (kurum içi) ve kamunun istasyon altyapı çözümlerini sağlamak ve çözüm üretmek amacı ile hizmet vermektedir.

Hizmetlerimizi sunarken temel prensibimiz; çevreye ve insanlara duyarlı şekilde emniyet ve güvenliği en ön planda tutarak,  uygun ve rekabetçi fiyatlarla müşterilere yüksek kalitede hizmet sunmaktır.

ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKAMIZ

SiS A.Ş. sektörde gösterdiği tüm faaliyetlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) birinci öncelik olup insanı en değerli kaynak olarak kabul eder; bunun için daha güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı oluşturarak her türden kayıpları “ 0 “ düzeyine indirmeyi öncelikli hedef olarak belirler ve üst yönetimce desteklenen ,çalışanlarımızca benimsenen bir İSG yönetim sisteminin sürekliliğini sağlamayı hedefleyerek bu hedefe ulaşmak için aşağıda belirtilen ilkeleri benimser,

Tüm faaliyetlerimizde yasal şartlar ve müşteri şartları gerekliliklerini yerine getirmek,

İSG yönetim sisteminin işletimi için, üst yönetim tarafından her türlü kaynak tahsis edilerek, çalışmalarımızı, birlikte çalıştığımız alt yüklenici, taşeron ve tedarikçilerimizi eğitimlerle bilinçlendirmek,

Çalışma süreçlerinin iş sağlığı, iş güvenliği ve çevre açısından etkilerini proje aşamasında risk analiz sonuçlarını değerlendirip faaliyetlerimiz sırasında meydana gelebilecek herhangi bir acil durum, iş kazası veya meslek hastalıklarında yaşanabilecek kayıpları “ 0 “ düzeyine indirgeyecek koruyucu sistemleri geliştirip ve uygulamak,

Başarıya ulaşmak ve sürekli gelişme için planlı eğitimlerle çalışanlarımızın farkındalığı arttırmak,

İşyeri ve eklentilerinde; çalışanların, alt yüklenicilerin, ziyaretçilerin ve işyeri dışında çalışan şirket personelimizin sağlık ve güvenliklerini temin etmek için, yürürlükte bulunan İSG mevzuatları ve diğer gerekliliklere uygun olarak her türlü tedbiri almayı, araç gereç ve Kişisel Koruyucu Ekipmanları bulundurmayı , gerektiğinde kullanılmasını sağlamak,

Çalışanlarımızın görevlerini en iyi şekilde yerine getirmeleri için gerekli olan bilgi ve becerilerin kazandırılması, teknolojik gelişmelerin takip edilerek izlenmesini sağlayıp bu alandaki bilgi düzeyinin yükseltilmesi ve yeni teknolojilere uyum sağlanmasını benimser,

Faaliyetlerimizi gerçekleştirirken doğal kaynak tüketiminin minimum seviyede olmasını sağlamak, atıkları kontrol altında tutarak hava, su ve toprağın kirlenmesinin minimize edilmesini sağlamak,

Tedarikçi, müşterilere ve diğer sektör paydaşlarının da çevreye olan duyarlılığının arttırılmasını sağlamak,

Yasal ve sektörel gerekliliklere tam uyumu sağlayarak, İSG, kalite, çevre ve müşteri memnuniyeti yönetim sistemi Performansını sürekli arttıracak çalışma ve projeleri her zaman oluşturmayı hedefler,

Sektörel gelişmeleri ve müşteri geri bildirimlerini göz önüne alarak, gelecekte karşılaşılabilecek olası durumları bugünden tahmin ederek, sürekli gelişmek ve durumumuzu gözden geçirmek,

Temel Politikamızdır.

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

SİS İSTASYON TEKNOLOJİLERİ hizmet verilen kurum ve kuruluşların güvenini temin etmek ve verdiğimiz hizmetler için kullandığımız bilgi varlıklarımızın güvenliğini sağlamamız öncelikli amacımızdır.

Bu bağlamda; iş birliğinde bulunduğumuz müşteriler, resmi kurumlar ve bayilerimiz ile ilişkilerimiz çok değerlidir.

Sunmakta olduğumuz hizmetlerin sürekliliği, elimizde tuttuğumuz bilgilerin gizliliği, müşterilerin veya kendi içimizdeki bilgi varlıklarının bütünlüğü yüksek öneme sahiptir.

Bu amaçla SiS A.Ş. olarak:

ISO 27001:2013 sistemini kurduk , etkinliğini sürekli iyileştirmeyi taahhüt ederiz.

Risklerimizi sürekli gözden geçiriyor ve kabul edilebilir seviyenin üstündeki riskler için kontroller uyguluyoruz.

Çalışanlarımızın bilgi güvenliği bilinçlerini yüksek tutarız.

Türkiye Cumhuriyeti yasa ve yönetmeliklerine tam olarak uymayı taahhüt ederiz.

Bu politikayı yılda bir kez gözden geçirerek güncel tutarız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir