Tüp Takip Sistemi

Tüp Takip Sistemi, Bilim ve Sanayi Teknoloji Bakanlığı tarafından geliştirilen LPG Tüpünün izlenebilirliğini sağlayan servis sistemidir. Bakanlık, tüp takip sistemini, birçok türde LPG tüpünün güvenli bir şekilde dolaşımının sağlanması ve bu tüplerin satın alımından hurdaya ayrılmasına kadar tüm süreçte izlenmesi için oluşturmuştur.

Bu süreçte tüp dolum tesislerinin, satıcıların ve bayilerin muayene kuruluşlarının Bakanlık tarafından oluşturulan tüp takip sistemine entegre edilmesi de zorunlu hale getirilmiştir.